மேல்மாகாண அழகியற் கலையரங்கம்
இல 275/ 74,
ஸ்டான்லி விஜேசுந்தர மாவத்தை ,
கொழும்பு 07.

Western province aesthetic resort

தேசிய நாடகம் மற்றும் கலை அரங்கம் (NADA)

இந்த நாட்டின் கலைஞர்களுக்கு பாரிய குறைபாடாக காணப்பட்ட நாடகத்தினைப் பயிற்சிபெறும் நிலையம் ஒன்றான தேசிய நாடகம், மற்றும் கலை அரங்கத்தினை தாபிக்க 2003 ஆம் ஆண்டின் பெப்ரவரி மாதத்தில் அரசிடமிருந்து காணித்துண்டு ஒன்று பெறப்பட்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. இந்நிறுவனத்தின் முக்கிய நோக்கம் நாடகங்களைக் கற்பித்தல், நாடகப் பயிற்சிக்கு இடம் வழங்குதல், மற்றும் இசைக்கலைஞர்கள், மற்றும் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களுக்கு பயிற்சியளித்தலாகும் . தொழில்துறைக்காக தேசிய ரீதியில் நிறுவனம் இல்லாமை, இத்துறையின் முன்னேற்றத்திற்கு பாரிய தடையாக இருந்த படியால் இத்தாபனத்தினை ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

இந்த மையத்தின் நிர்வாகத்தை ஒரு சுயாதீன குழு, மற்றும் மாகாண சபையால் நியமிக்கப்பட்ட குழு, மற்றும் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதி ஆகியோரால் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று கருதப்பட்டது. இவ்வாறான நிறுவனம் ஒன்றினை பேணிச் செல்வது தேசிய ரீதியில் இடம்பெற வேண்டும் எனவும், இந் நாட்டில் இப்போது கலாச்சார மையம், கலைநிகழ்ச்சி நிறுவனம், மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிப் பாடசாலைகள் எதுவும் இல்லாத படியால் இந்த நிலையம் இந்த மூன்று அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய வசதிகளைக் கொண்ட கட்டடத்தில் கட்டப்பட வேண்டும் எனவும் சுட்டிக் காட்டப்பட்டது. . இந்த மையத்தில் வகுப்பறைகள், நூலக வசதிகள், ஒரு பிரதான தியேட்டர், மற்றும் வெளிப்புற தியேட்டர் இருக்கும். பிரதான, மற்றும் சிறிய திரையரங்குகள் திறந்த திரையரங்குகளாக மாற்றப்படும். இந்த மையத்தில் மூன்று சிறிய பட்டைகள், மற்றும் இரண்டு பெரிய இசைக்குழுக்களுக்கு இடம் கொடுப்பதற்கு நியாயமான தொகையை வசூலிப்பது பொருத்தமானது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. தியேட்டர் தொடர்பாக வடிவமைப்பாளர் நவின் குணரத்ன தலைமையிலான குழு, மற்றும் கல்வி நிறுவனம் தொடர்பான குழுவும் நியமிக்கப்பட்டது.

மேல்மாகாண அழகியற் கலையரங்கம்

தேசிய நாடகம், மற்றும் கலையரங்கம் (NADA) ஆக ஆம்பிக்கப்பட்ட தாபனம் 2008 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதி மேல் மாகாண அழகியற் கலையரங்கமாக முதலமைச்சரின் கீழேயான தாபனம் ஒன்றாக மக்கள் உரிமைக்காக மாற்றப்பட்டதுடன். 2010.03.23 ஆந் திகதி தொடக்கம் 2010 இன் 02 இலக்க மேல் மாகாண அழகியற் கலையரங்க கட்டுப்பாட்டு அதிகாரசபை நியதிச்சட்டத்திற்கு இணங்க மேல் மாகாண சபையின் போக்குவரத்து, . விளையாட்டு, மற்றும் இளைஞர் விவகாரம் , கலை கலாசாரம் ,கூட்டுறவு அபிவிருத்தி, உணவு வழங்கல், மற்றும் பகிர்ந்தளிப்பு அத்துடன் கிராம அபிவிருத்தி நடவடிக்கை அமைச்சுக்குரிய அதிகார சபை ஒன்றாக மாற்றப்பட்டது.

1859/66 ஆம் இலக்க 2014 ஏப்ரல் 25 ஆந் திகதி  அதி விசேட வர்தமானிப் பத்திரிகையின்  மூலம் மேல் மாகாண அழகியற் கலையரங்கம் மேல் மாகாணத்தின் விவசாய, கமத்தொழில்  அபிவிருத்தி , சிறு நீர்பாசனம், கைத்தொழில் , சுற்றாடல்  கலை கலாச்சார அமைச்சுக்குரிய  அதிகார  சபை ஒன்றாகப் பெயரிடப்பட்டது. 2014/05/19 ஆந் திகதி தொடக்கம்  அமைச்சரவைப் பத்திரத்தின் மூலம் மேல் மாகாணத்தின் கலாசார அரங்கம் ஆக பெயரினை மாற்றுவதற்கு  அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்த போதும் அந்தப் பிரேரணை அகற்றிக் கொள்ளப்பட்ட படியால்,  மீண்டும்   2015.07.01 ஆந் திகதி தொடக்கம் மேல் மாகாணத்தின் அழகியற் கலையரங்கமாக பயன்படுத்தப்படுவதுடன்,   2015 செப்ரெம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி தொடக்கம் மேல் மாகாணத்தின்  கல்வி, கலாசார மற்றும் கலை நடவடிக்கை, விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரம், அத்துடன் தகவல் தொழினுட்பம் தொடர்பான அமைச்சிற்குரிய அதிகார  சபை ஒன்றாக  நியமிக்கப்பட்டது.

நோக்கு

சுய ஒழுக்கம், ஒழுக்கம் மற்றும் இயற்கை திறமை மூலம் சர்வதேச அளவில் வெற்றி பெற்ற ஒரு கலை சமூகம்

செயற்பணி

மேற்கு மாகாணத்தில் உள்ள சமூகத்தை மையமாகக் கொண்டு கலைகளின் மேம்பாட்டிற்குத் தேவையான பௌதிக, மனித, மற்றும் நிதி வளங்களைப் பயன்படுத்தி அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை சர்வதேச மட்டத்திற்கு உயர்த்தி தேசிய கலாச்சார தேவைகளைப் பாதுகாத்தல்.

கட்டுப்பாட்டு அதிகாரசபையும் அதன் அதிகாரமும்

( ) உத்தியோக பூர்வமாக  நியமிக்கப்படும்  அங்கத்தவர்கள்  இருவரில் , அதாவது 

  • மேல்மாகாண சபையின் கலாச்சார விடயப்பொறுப்பு அமைச்சின் செயலாளர் அல்லது அவரினால் பெயர் குறிப்பிடப்படும் அமைச்சின் சிரேஷ்ட அலுவலகர் ஒருவர்
  • நிதி விடயப் பொறுப்பு அமைச்சரின்  இணக்கத்துடன் நியமிக்கப்படும்  மாகாண விடயப் பொறுப்பு அமைச்சரின் இணக்கத்துடன் நியமிக்கப்படும் மாகாண திறைசேரியின்   சிரேஷ்ட அலுவலகர் ஒருவர்.

() மேல் மாகாண கலாசார விடயப்பொறுப்பு அமைச்சரினால் நியமிக்கப்படும் அங்கத்தவர்கள் 

  • நாடகம், இசை, நடனம் அல்லது சினிமா துறையில் விரிவான அனுபவமும் நிபுணத்துவமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து நியமிக்கப்படும் மூன்று உறுப்பினர்கள்
  • மேல் மாகாண கலாசார விடயப்பொறுப்பு அமைச்சரினால் நியமிக்கப்படும் அங்கத்தவர்களில்  ஒருவர்  அவ் அதிகாரசபையின்  தவிசாளராதல் வேண்டும்.

அதற்கு இணங்க ,மேல் மாகாண அழகியற் கலையரங்க அதிகார சபை பின்வருமாறு இடம் பெற வேண்டும்.

  1. திரு ஜே.எல்.டி ஹேமச்சந்திரா அவர்கள் – தலைவர் (மேல் மாகாண அழகியற் கலையரங்கம்)
  2. திரு பந்துல பிரேமகுமார அவர்கள் – அங்கத்தவர் (பிரதிப் பிரதம செயலாளர்  (நிதி) மேல் மாகாணம்)
  3. திரு எம் அஷோக பீரிஸ் அவர்கள் – அங்கத்தவர் (நிர்வாக  உத்தியோகத்தர்/  –  கலாச்சார அமைச்சு மே.மா.)
  4. திரு எஸ் ஏ.றோஹண அவர்கள் – அங்கத்தவர்
  5. திரு சோமா ஹெட்டியாரட்சி அவர்கள் – அங்கத்தவர்

மேல் மாகாண அழகியற் கலையரங்கத்தின் பணியாட்கள்

தலைவர்

திரு ஜே.எல்.டி ஹேமச்சந்திரா அவர்கள்

பணிப்பாளர்

திருமதி நிரோஷா சலபதிகோரல அவர்கள் (மேலாண்மை (சிறப்பு) மனித வள மேலாண்மை, முதுகலை (பொருளாதாரம்), சான்றளிக்கப்பட்ட வணிக கணக்காளர் (ஐ.சி.ஏ.எஸ்.ஏ), இடைநிலை (சி.எம்.ஏ)).

HEAD OF MUSIC சங்கீதப் பிரிவின் தலைவர்

திரு எஸ். எச்.ஜீ. குணசேகர அவர்கள் (பெர்பார்மிங் ஆர்ட்ஸ் (சிறப்பு) மேற்கத்திய இசை (நுண்கலை பல்கலைக்கழகம்), தரம் 8 (கிளாசிக்கல் கிட்டார்) டிரினிட்டி கல்லூரி (லண்டன்), இசை அறிஞர் (லக்னோ)

HEAD OF DANCING நடனப் பிரிவின் தலைவர்

திரு லக்ஷ்மன் மஞ்சநாயக அவர்கள் (டிப்ளமோ இன் பெர்பார்மிங் ஆர்ட்ஸ் (சிறப்பு) நடனம் (ஸ்ரீபாலி வளாகம், கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்), பெல்லோஷிப் டிப்ளோமா (கொரியா)

FINANCIAL ASSISTANT நிதி உதவியாளர்

திருமதி ஹர்ஷா மதுஷானி அவர்கள்

உயர் தேசிய டிப்ளோமா (கணக்கியல்) (SLIATE)

MANAGEMENT ASSISTANT 01 முகாமைத்துவ உதவியாளர் 01

திருமதி சாஞ்சனா கிம்ஹானி பத்திரண அவர்கள்

MANAGEMENT ASSISTANT 02 முகாமைத்துவ உதவியாளர் 02

திருமதி பிரியங்கிகா தில்ருக்ஷி அவர்கள்

MANAGEMENT ASSISTANT 03 முகாமைத்துவ உதவியாளர் 03

திரு கசுன் விஜேவர்தன அவர்கள்

TECHNICIAN தொழிநுட்பவியலாளர்

திரு. சந்துன் பிரியங்கர பெத்மகே அவர்கள்

OFFICE ASSISTANT காரியாலய உதவியாளர்

திரு. எம்.டி.பிரியந்த அவர்கள்.

OFFICE ASSISTANT இயக்கி

திரு. எஸ்.பி.ருக்ஷன் எராண்டா